התחדשות עירונית - תמ"א 38/פינוי בינוי 

 

 

חברת אקסלנד מעניקה שירותי טיפול וליווי מנהלת דיירים עבור דיירים/יזמים בהתחדשות עירונית במסלול תמ"א 38 או פינוי בינוי.

  

 

תמ"א  38/1 או 38/2 - תכנית מתאר ארצית להגנה בפני רעידות אדמה.

תוספת זכויות בנייה מכוח התמ"א בבניינים שנבנו לפי היתר בניה שהוצא לפני 1 בינואר 1980 על מבני מגורים וגם על מבנים לשימושים אחרים, מלבד מבנים המיועדים להריסה, משמע חיזוק המבנה והרחבת הדירות הקיימות, כשהתוספת חייבת לכלול ממ"ד.

 

בנוסף לכך, הקמת עד 2.5 קומות בהן ניתן לבנות דירות חדשות/להרחיב את שטח הקומה שמתחת. 

מעלית - התוכנית מאפשרת תוספת מעלית, גם באופן החורג מקווי הבנייה הרגילים של הבניין.

חנייה - התמ"א דורשת הצגת פתרון חנייה, על פי הנחיות מהנדס הוועדה המקומית, וזאת עבור הדירות החדשות והשלמת חניות שנגרעו עבור הדירות הקיימות. עם זאת הוועדה המקומית רשאית לפטור את הבניין מכך אם הדבר אינו אפשרי, בתנאים כפי שמפורטים בתמ"א.

עיצוב הבניין - במקרה של תוספות בנייה, עיצוב התוספות צריך להתאים לעיצוב הקיים של הבניין.

תוספת מרחבים מוגנים - התמ"א מאפשרת תוספת מרחבים מוגנים למבנים הן בצורת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) והן בצורת ממ"ק (מרחב מוגן קומתי).

 

כמו כן מאפשרת התמ"א להרוס את הבניין הקיים ולהקימו מחדש תמ"א 38/2 לפי זכויות הבניה של התוכניות החלות במקום, משמע הריסה ובינוי.

 

פינוי בינוי - הוא סטטוס בישראל לשטח עירוני שהוחלט להרוס את בתי המגורים הישנים שבו, ולבנות תחתיהם בנייני מגורים חדשים. משרד הבינוי רשאי להכריז על שטח כעל מתחם פינוי בינוי באמצעות צו הכרזה, שתוקפו עד שש שנים, על מנת לעשות שימוש יעיל יותר בקרקע, לאפשר עתודות מגורים תוך שמירה על שטחים ירוקים בעיר ולשפר את תדמית העיר. 

 

הדיירים ו/או היזמים מוציאים את התוכנית לפועל, דיירי הבניין (או מספר בניינים) חותמים על הסכמה לפרויקט בינוי. בהסכם מבטיח היזם לדיירים דירה חדשה בשטח זהה או גדול יותר מהדירה הקיימת בבניין החדש, תשלום שכר דירה בזמן הבנייה ותשלום הארנונה על שטח הדירה הישן. היזם הורס את המבנה הקיים ובונה במקומו מבנה גבוה יותר ובעל מספר דירות גדול יותר (בהתאם להיתר הבנייה שניתן ליזם), שחלקן ניתנות לדיירים הקודמים וחלקן נמכרות לדיירים חדשים.

  

 

שירות לדיירים - מתן סל שרותים מלא בליווי הדיירים לכל אורך התמ"א.

החל בדיקת התכנות והתאמת מסלול תמ"א 38/1 או תמ"א 38/2 או פנוי בינוי ללא עלות מצד הדיירים.

והמשך בתכנון ראשוני של התהליך דרך בחירת עו"ד, אדריכל, מפקח בניה, יזם/קבלן ועד לסיום הבניה.

 

שירות ליזמים/קבלנים - מתן סל שרותים מאיתור הבניין ועד לסיום שיווק הדירות החדשות.

החל איתור מבניים המתאים למסלול תמ"א 38/1 או תמ"א 38/2 או פינוי בינוי

והמשך בביצוע כנס דיירים ומצגות לטובת קבלת הסכמת דיירים לביצוע תהליך התמ"א

ועד ביצוע שיווק פרסום ומכירת הדירות החדשות שיבנו בפרויקט. 

 

שירות חדש "שינויי דיירים" - מתן סל שירותים ליזם בליווי הקונה בתהליך השינויים בדירה משלב תכנון, עיצוב ועד ביצוע השינויים בהתאם לצרכיו.

התהליך כולל:

1. לימוד צרכי הלקוח ובהתאם תכנון ועיצוב אדריכלי כולל התאמת התוכניות המקוריות של הדירה

2. הצעת מחיר וסגירת עלויות מול הלקוח

3. הכנת סט תוכניות שינויים מאושרים על ידי הלקוח לביצוע היזם

4. תיאום בין כל הגורמים הנוגעים לשינויים

5. בקרה ופיקוח בשטח על פי התוכניות החדשות

 

בסיכומו של תהליך היזם/קבלן מתפנה לעיסוקיו ואנו אחראים על תהליך שינויי הדיירים.

 

    

 

אקסלנד שיווק נדל